Rapportages

Een belangrijk onderdeel binnen een Contactcenter zijn de rapportages. Hierin wordt de productiviteit van medewerkers gemeten, en een totaal overzicht per campagne en een overzicht van het behaalde Service level kan worden weergegeven. Dit alles moet zo min mogelijk tijd kosten.
De rapporten van ITCall geven een samenvatting weer van de informatie die van belang is. Men bepaalt zelf welke informatie en welke termijn men inzichtelijk wilt hebben. Dit kan bijvoorbeeld een samenvatting van de resultaten per agent, per campagne, per dag of per maand zijn.

Rapporten ITCall

De rapporten van ITCall worden gemaakt met behulp van Microsoft SQL Server Reporting, Business Objects en Crystal Reports. De rapporten vormen een extra toevoeging op de standaard rapportagetool van onder andere Vocalcom,Teleknowledge, ABC Solutions en Interactive Intelligence. Daarnaast kunnen de rapporten gebruikt worden als basis voor de facturatie. De rapporten geven immers de gebelde uren per campagne weer.
Verschillende rapportagevormen
ITCall onderscheidt verschillende vormen van rapportages, namelijk:
  • Resultaatrapportages: Deze raportages geven een overzicht van de desbetreffende dag per campagne. Hierin wordt onder andere vermeld hoeveel calls er gedaan zijn, hoeveel positieven, hoeveel negatieven er zijn, hoeveel voicemail enzovoorts.
  • Agentrapportage of dagrapportage: Deze rapportage geeft per agent een weergave van de productiviteit van die desbetreffende dag.
  • Managementrapportage: De Managementrapportage is specifiek bedoeld om een totaal overzicht te bieden aan de directie. Belangrijke aspecten zijn het behaalde Service level en de totale verdiensten over de desbetreffende periode.

ITCall maakt elke rapportage op maat, zoals u dat wenst!