LIVE XML KOPPELINGEN VANUIT TELEKNOWLEDGE EN ANDERE APPLICATIES

Naast de al eerder geïmplementeerde XML-koppelingen binnen Vocalcom, zijn er de laatste tijd veel verzoeken binnengekomen van Teleknowledge callcenters om dergelijke systemen ook te maken voor Teleknowledge. Zodoende hebben wij bij ITCall de ervaring om ook binnen Teleknowledge en andere pakketten dergelijke koppelingen op te zetten.
Door het gebruik van XML koppelingen kunnen wijzigingen die in het callcenter worden doorgevoerd direct worden gedeeld met de klant. Wat voor snellere en foutloze communicatie tussen alle partijen zorgt. Mocht er in uw Contactcenter de vraag binnen komen om op een dergelijke manier uw klant op de hoogte te houden? Wij kunnen u helpen tijdens de implementatie en onderhoud van de koppelingen.