IBAN NUMMER CONTROLE

Nederland gaat over op IBAN, maar zijn de scripts en systemen binnen het contactcenter al aangepast? Met de komst van IBAN zullen er meer dingen wijzigen dan enkel het aantal karakters.
De elfproef voor banknummers zal niet (geheel) meer toepasbaar zijn. Hoe kan het ingevoerde rekeningnummer nu gecontroleerd worden. Dit zijn een twee zeer belangrijke vragen als het gaat om de scripts waar uw call of contactcenter mee werkt. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat de correcte data wordt genoteerd.
ITCall heeft al bij verschillende contactcenters nieuwe checks geïmplementeerd. Er zitten binnen het nieuwe IBAN-nummer diverse mogelijkheden om controles uit te voeren. ITCall assisteert bij de keuze welke controle voor uw doel afdoende is, en kan deze in uw omgeving toepassen.